• صادرات

  کشور ایران توانایی و استعداد فراوانی در زمینه صادرات خوراک دام و طیور و محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر دارد. از آنجاکه صادرات امری تخصصی می باشد، شرکت کهن تجارت نیکنام جهت افزایش صادرات و رونق تولید قدم برداشته است.

  اطلاعات بیشتر
 • ترانزیت

  موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور نقش مهمی در ترانزیت کالا داشته باشد. اکثر همسایه های ایران تمایل دارند تا از طریق مرزهای این کشور محصولات مورد نیاز خود را از دیگر همسایه های ایران تهیه نمایند.

  اطلاعات بیشتر
 • واردات

  نسبت زمین های کشاورزی و تولید خوراک دام و طیور در ایران به دامداری ها و مرغداری ها کم است. در نتیجه نیاز است جهت تامین خوراک دام و طیور کشور، واردات محصولاتی نظیر جو، ذرت، سویا و ریز مغذی ها به ایران انجام گردد.

  اطلاعات بیشتر

شرکت بازرگانی کهن

خدمات

صادرات

صادرات

کشور ایران توانایی و استعداد فراوانی در زمینه صادرات خوراک دام و طیور و محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر دارد. از آنجاکه صادرات امری تخصصی می باشد، شرکت کهن تجارت نیکنام جهت افزایش صادرات و رونق تولید قدم برداشته است.

ترانزیت

ترانزیت

موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور نقش مهمی در ترانزیت کالا داشته باشد. اکثر همسایه های ایران تمایل دارند تا از طریق مرزهای این کشور محصولات مورد نیاز خود را از دیگر همسایه های ایران تهیه نمایند.

واردات

واردات

نسبت زمین های کشاورزی و تولید خوراک دام و طیور در ایران به دامداری ها و مرغداری ها کم است. در نتیجه نیاز است جهت تامین خوراک دام و طیور کشور، واردات محصولاتی نظیر جو، ذرت، سویا و ریز مغذی ها به ایران انجام گردد.

محصولات با کیفیت ما عبارتند از :

– ذرت رومانی

– کنجاله ذرت

– سویا داخلی

– سویا پرک

– ذرت اکراین

– پوسته ذرت غنی شده

– سویا هندی

– سویا پلت

– ذرت روسیه

– خرده ذرت

– سویا برزیل

– سویا کلهر

– ذرت برزیل

– ذرت داخلی

– سویا آرژانتین

– سویا نابدانه

ترخیص کالا

ترخیص کالا

قوانین، مقررات و محدودیت های موجود در بنادر، ترخیص کالا را به یک امر پیچیده و تخصصی تبدیل نموده است. تسهیل نمودن مسائل مربوط به ترخیص کالا می تواند کمک زیادی به صادرات، واردات و ترانزیت نماید.

اطلاعات بیشتر …

واردات

واردات

نسبت زمین های کشاورزی و تولید خوراک دام و طیور در ایران به دامداری ها و مرغداری ها کم است. در نتیجه نیاز است جهت تامین خوراک دام و طیور کشور، واردات محصولاتی نظیر جو، ذرت، سویا و ریز مغذی ها به ایران انجام گردد.

اطلاعات بیشتر …

ترانزیت

ترانزیت

موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور نقش مهمی در ترانزیت کالا داشته باشد. اکثر همسایه های ایران تمایل دارند تا از طریق مرزهای این کشور محصولات مورد نیاز خود را از دیگر همسایه های ایران تهیه نمایند.

اطلاعات بیشتر …

صادرات

صادرات

کشور ایران توانایی و استعداد فراوانی در زمینه صادرات خوراک دام و طیور و محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر دارد. از آنجاکه صادرات امری تخصصی می باشد، شرکت کهن تجارت نیکنام جهت افزایش صادرات و رونق تولید قدم برداشته است.

اطلاعات بیشتر …