يعد عبور العلف الحيواني والدواجن

ترانزیت خوراک دام و طیور از طریق ایران

ترانزیت خوراک دام و طیور از طریق ایران برای کشورهای زیادی جذابیت دارد. شرایط جغرافیایی ایران امکان ترانزیت بسیاری از محصولات را فراهم نموده است.

نیاز بسیاری از کشورها به خوراک دام از یک سو و محدودیت های صادراتی در ایران از سوی دیگر سبب شده تا همسایه های این کشور تمایل به ترانزیت کالا از کشورهای دیگر از طریق ایران داشته باشند.

مطلب در حال بروز رسانی می باشد …